Vallonen hæver lastbil-afgift

Mautforhøjelsen i Vallonen fra årsskiftet betyder, at lastvogntog skal betale mellem 2,05 og 4,05 procent mere per kørt kilometer. Det er første gang taksten hæves i Vallienen siden mauten blev indført i april 2016. 

Dermed følger den fransktalende region nu i kølvandet på den flamsk talende region Flandern og hovedstaden Bruxelles, der allerede hævede kilometerafgiften sidste sommer med omkring 2,0 procent. 

Det meddeler den belgiske brancheorganisation for godstransport og logistik UPTR ifølge Verkehrsrundschau. 

Flandern pg Bruxelles har sat lastvogntog, der trækkes af en EURO 5-motor, på den "sorte liste", hvilket betyder det nu kun er Euro 6-lastvogne, der kan køre til den laveste mauttakst. 

Uafhængigt af vogntogsvægt er maut-taksten for Euro-5 lastvogne hævet med 1,0 eurocent i regionerne Flandern og Bruxelles. 

Lempelse 

Hidtil har forkert eller manglende indbetaling af skyldig maut betydet en bøde per forsømmelse på 1000 euro. Her graduere man nu bøderne, så de proportionale med overtrædelsens karakter. Taksterne starter nu ved 100 euro og går op til 1000 euro. 

Endlige har Flandern udvidet det maut-pligtige vejnet med 157 km.