Belgisk Vejskat 2020

  Minimum DKK pr. sending DKK pr. 100 kg Maximum DKK pr. sending
Belgien 19,00 1,57 300,00
Transit gennem Belgien 19,00 1,57 300,00
       
Afregnes efter fragtpligtig vægt: 1 cbm = 333 kg - 1 lademeter = 1850 kg
Afregnes særskilt på fakturaen pr. 1. april 2016