Belgisk Vejskat 2016

  Minimum DKK pr. sending DKK pr. 100 kg Maximum DKK pr. sending
Belgien 15,00 1,30 250,00
Transit gennem Belgien 15,00 1,30 250,00
       
Afregnes efter fragtpligtig vægt: 1 cbm = 333 kg - 1 lademeter = 1850 kg
Afregnes særskilt på fakturaen pr. 1. april 2016