Handelsbetingelser

Alle opgaver udføres under Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmesler (NSAB2015).
Mere info her nsab2015.pdf

”Sand Road Freight A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skade og/eller tab som følge af tabt og/eller betinget SPF-status eller anden sundhedsstatus samt for tab som følge af smitte eller risiko/mulighed for smitte hos dyr opstået som følge af eller i forbindelse med overtagelse af gods til transport hos afsender samt levering af gods hos modtager, uanset om sådanne skader eller tab måtte være en følge af fejl eller forsømmelse udvist af nogen, som Sand Road Freight A/S hæfter for.”.