KAPACITETSTILLÆG FOR VEJTRANSPORT

13-07-2018

Den fortsatte vækst i den europæiske handel kombineret med en fortsat stigende mangel på chauffører giver fortsat transportbranchen mangel på lastekapacitet. 

Situationen er fortsat den samme i det meste af Europa hvor kombinationen af øget efterspørgsel, chaufførmangel samt lavere produktivitet grundet fremkommelighedsproblemer og lovmæssige indgreb giver kapacitetsmæssige udfordringer samt ekstraomkostninger for transportbranchen. 

 Vi har indtil videre selv afholdt en del af denne omkostningsstigning, men såfremt at der bliver tale om en blivende og stigende omkostningsbyrde vil vi tillade os at indføre kapacitetstillæg. Alle kunder vil naturligvis blive orienteret omkring dette tiltag.