PARKERINGS BEGRÆNSNINGER I DANMARK PÅ 25 TIMER

13-07-2018

I Finansloven for 2018 er det blevet besluttet at indføre parkeringsbegrænsninger og kontrol af lastbiler på rastepladser i Danmark. Det betyder, at lastbiler maksimalt må parkere 25 timer på de 90 rastepladser langs motorvejsnettet i Danmark pr. 1.7.2018.

Den nye lovgivning betyder ekstra omkostninger for transportbranchen, da det lange ugehvil på 45 timer dermed ikke kan afholdes på de 90 rastepladser langs motorvejsnettet.

Da vi endnu ikke har modtaget alle relevante informationer omkring de nye parkeringsbegrænsninger og dermed endnu ikke kender den økonomiske konsekvens, vil vi hermed blot gøre opmærksom på, at vi senere kan blive nødsaget til at kommer med et gebyr til dækning af ovenstående direkte og indirekte omkostning.